ΕΝΩΣΕΙΣ
Οι σκοποί των ενώσεων υπό την αιγίδα των ΕΝΕΛΠΑ είναι οι κάτωθι: 

  1. Η συνεργασία των μελών, η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης, καθώς και η μελέτη, προαγωγή, προστασία, κατοχύρωση των επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών, εκπαιδευτικών, επιστημονικών - πολιτών και άλλων θεμάτων που αφορούν τα μέλη κάθε ένωσης.
  2. Η συστηματική μελέτη των κοινών προβλημάτων κάθε τομέα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυση τους και η προσπάθεια βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών τους.
  3. Η παροχή υποστήριξης κάθε είδους και μορφής στα μέλη.
  4. Η βελτίωση του επιστημονικού, πολιτιστικού, πνευματικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών και του τόπου μας.
  5. Η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ελληνικούς και διεθνείς Οργανισμούς καθώς και με πνευματικούς συλλόγους, συνδέσμους, ενώσεις, ομοσπονδίες κλπ.
  6. Η διαφώτιση της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα των μελών των ενώσεων.
  7. Η κατοχύρωση της ελεύθερης ανταλλαγής επιστημονικών  πληροφοριών και διακίνησης κοινωνικών, φιλοσοφικών και λοιπών ιδεών.
  8. Η ανάπτυξη ανιδιοτελών δραστηριοτήτων που θα γίνονται με τόλμη, όραμα προκειμένου να επιτευχθεί πνευματική και επαγγελματική ανάπτυξη.
  9. Η ενεργοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης και των προγραμμάτων που προσφέρονται για ερευνητικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Η στενή συνεργασία με τα αντίστοιχα Σωματεία του Εξωτερικού ή της Ε.Ε., σε θέματα εκπαίδευσης και έρευνας κοινωνικής προστασίας.
      


         

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου