Τετάρτη 23 Μαΐου 2012

ΑΡΧΙΚΗ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και ΔΡΑΣΕΩΝ
 των «Ενώσεων Ελλήνων Πολιτισμού και Ανάπτυξης»
Ο οργανισμός ΕΝΕΛΠΑ (Ενώσεις Ελλήνων Πολιτισμού και Ανάπτυξης), έχει ιδρυθεί και λειτουργεί από το 2012 και σύμφωνα με τον σκοπό ίδρυσης και λειτουργίας του έχει ως αποστολή του την προβολή, προώθηση και διαφύλαξη του Ελληνικού Πολιτισμού και της Ανάπτυξης, μέσω αυτού.  

Επίσης, έχει ως αποστολή του την  προστασία και κατανόηση της απτής (όπως κτίρια, μνημεία, τοπία, βιβλία, έργα τέχνης και τεκμήρια)αλλά και της άυλης  (όπως τη λαογραφία, τις παραδόσεις, τη γλώσσα και τη γνώση)  πολιτιστικής κληρονομιάς που ενισχύει το διαπολιτισμικό διάλογο και ενθαρρύνει τον αμοιβαίο σεβασμό για διαφορετικούς τρόπους ζωής, ενώ παράλληλα εμπλουτίζει τη γνώση και τα προσόντα που μεταβιβάζονται μέσω του πολιτισμού από τη μια γενιά στην άλλη.

Οι ΕΝΕΛΠΑ, λειτουργούν με βάση το άρθρο 12 του Συντάγματος καθώς και τα συναφή άρθρα του, αλλά και τους Νόμους 3023/2002 και 4304/2014 και κατά συνέπεια αντλούν τις υποχρεώσεις τους, αλλά και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτή την νομοθεσία και εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της Βουλής των Ελλήνων.

Υπό την κατεύθυνση και επίβλεψη της Κεντρικής Διοίκησης των ΕΝΕΛΠΑ, λειτουργούν επιμέρους «Ενώσεις» που η κάθε μια έχει τους δικούς της εξειδικευμένους σκοπούς και δράσεις. 

Αναλυτικά μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις διαφορετικές "Ενώσεις" των ΕΝΕΛΠΑ στο "μενού', "Ενώσεις" καθώς και για τις μέχρι τώρα δράσεις τους στο "Φωτογραφικό Αρχείο".